Батлагдсан төсөв

ЗАН

Цэцэрлэгийн ЗАН ахлагчаар бэлтгэл бүлгийн багш Н.Болорцэцэг ажиллаж байна.... Дэлгэрэнгүй

Удирдлагын мэдээлэл

Баяндалай Энхцэцэг СӨБ – багш мэргэжилтэй, бакалавр зэрэгтэй

Утас: 89685776... Дэлгэрэнгүй

Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

БУЛГАН СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ЖУРАМ

2015 оны 10 сарын 14-ний өдрийн багш ажиллагсдын хуралдаанаар хэлэлцэн батлав.

Цэцэрлэгийн энэхүү дотоод журам нь цэцэрлэгийн нийт ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах бичиг баримт мөн.

Нэг.... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Тус цэцэрлэг нь 1976 онд Цэдэнбал Филатовагийн тусламжаар цэцэрлэг яслийн комбинат нэртэйгээр байгуулагдсан билээ. 1993 оноос улс орон зах зээлийн системд шилжиж төвлөрсөн халаалт зогссоны улмаас цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа зогссон. 2003 оноос Английн... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Хүүхэд бүрийг ардын болон орчин үеийн тоглоом наадмаар тоглонгоо хөгжих бодит орчин нь байна.

Уриа

Нэг нь нийтийн төлөө, Нийт нь нэгний төлөө

Танилцуулга

Сэргэлэн сумын цэцэрлэг нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд... Дэлгэрэнгүй