Манай цэцэрлэгийн түүх

Тус цэцэрлэг нь 1976 онд Цэдэнбал Филатовагийн тусламжаар цэцэрлэг яслийн комбинат нэртэйгээр байгуулагдсан билээ. 1993 оноос улс орон зах зээлийн системд шилжиж төвлөрсөн халаалт зогссоны улмаас цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа зогссон. 2003 оноос Английн Хүүхдийн Ивээх Сангийн санхүүжилтээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа дахин ажилласнаар өнөөдрийг хүрлээ.

 

Сэтгэгдэл