Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Хүүхэд бүрийг ардын болон орчин үеийн тоглоом наадмаар тоглонгоо хөгжих бодит орчин нь байна.

Уриа

Нэг нь нийтийн төлөө, Нийт нь нэгний төлөө

Танилцуулга

Сэргэлэн сумын цэцэрлэг нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд Б.Энхцэцэг эрхлэгчтэй нийт 16 багш, ажилтантай 4 бүлэг 120 хүүхдийг СӨБ-д хамруулан хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх тэдний сурч хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл